Thời gian qua, HĐND huyện Ứng Hoà đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tốt các kỳ họp, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, HĐND huyện còn tổ chức tốt hoạt động giám sát tập trung nhiều vào lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, quản lý ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản...


Thường trực HĐND huyện khảo sát tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị 

Ban hành chương trình công tác kịp thời

Ứng Hoà là huyện thuần nông nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, có điều kiện khí hậu đất đai đa dạng, phù hợp với khả năng phát triển một nền nông nghiệp sinh thái toàn diện, mang đặc trưng của nền sản xuất nông nghiệp truyền thống. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố và Huyện ủy, Thường trực HĐND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Chương trình công tác năm để thực hiện sát thực tiễn, kịp thời. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức tốt 2 kỳ họp (1 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp thường kỳ), ban hành 11 Nghị quyết trên các lĩnh vực (3 Nghị quyết kỳ họp chuyên đề và 8 Nghị quyết kỳ họp thường kỳ). 

Công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND đã được UBND và các cơ quan liên quan trong các kỳ họp của HĐND huyện Ứng Hòa chuẩn bị đầy đủ, tạo điều kiện cho các Ban HĐND huyện thẩm tra kịp thời, đảm bảo tiến độ. Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Để kỳ họp diễn ra thành công, trước mỗi kỳ họp, các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân được các Ban HĐND huyện tổ chức các Hội nghị thẩm tra nên những sai sót về thể thức văn bản, về nội dung, về bố cục đã được chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp quy định của Luật. 

Việc tổ chức phiên chất vấn trong kỳ họp và phiên giải trình giữa hai kỳ họp là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng, vì thế, tại kỳ họp giữa năm 2022, phiên chấn vấn diễn ra thành công, với 11 câu hỏi của các đại biểu, với 14 lượt chất vấn đối với các thành viên UBND huyện và 1 Chủ tịch UBND thị trấn; có 5 đại biểu thảo luận trực tiếp tại Hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp rất hiệu quả, được cử tri địa phương quan tâm theo dõi việc giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương và để đại biểu HĐND thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thể hiện chính kiến và trách nhiệm của mình trước cử tri.

Tích cực hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện chức năng giám sát, căn cứ vào Nghị quyết giám sát năm 2022, ngay từ đầu năm, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã được triển khai nghiêm túc; 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức giám sát được 16 cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác xây dựng chỉ tiêu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với 3 xã: Viên An, Minh Đức, Trung Tú.

Cùng với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện tiến hành khảo sát các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại 3 xã Hòa Xá, Hòa Phú, Đông Lỗ.

“Qua việc giám sát, khảo sát giúp cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã xác định đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của HĐND các xã, thị trấn, các thức, trình tự xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trình tự, thủ tục soạn thảo và ban hành Nghị quyết HĐND về đầu tư công, nắm bắt tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn” - Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Hiền cho biết.

Các ban HĐND huyện cũng đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc giám sát của Ban theo chương trình, kế hoạch đề ra và tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đơn cử như Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức 1 cuộc giám sát về công tác thi hành án dân sự; tham gia Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà giam giữ Công an huyện 6 tháng đầu năm 2022. Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức 1 cuộc giám sát công tác phân bổ thu, chi ngân sách năm 2022 tại xã Viên Nội và thị trấn Vân Đình; tổ chức 3 cuộc khảo sát việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án số 3534/ĐA-UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện đối với Phòng Kinh tế, UBND xã Phương Tú, Đồng Tân; khảo sát tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đối với Trung tâm phát triển Quỹ đất; khảo sát công tác quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 đối với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

Qua thực hiện chương trình giám sát chuyên đề theo Nghị quyết HĐND huyện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã làm rõ những kết quả, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc để UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các báo cáo, kết luận giám sát được thực hiện đúng quy trình, kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị tổ. Qua các hội nghị cho thấy kỹ năng tiếp xúc cử tri được nâng lên, không khí tiếp xúc theo hướng đối thoại thẳng thắn, cởi mở, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, dân sinh bức xúc ở địa phương. Do đó, đại biểu HĐND nắm bắt được ý kiến, nguyện vọng của cử tri và cử tri hiểu rõ hơn về hoạt động của HĐND nói chung và đại biểu nói riêng. 

Việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được tiến hành thường xuyên và có tính hệ thống. Thường trực HĐND huyện giao cho các Tổ đại biểu HĐND trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, vì vậy các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời kịp thời. 

Dù có nhiều cố gắng, song HĐND huyện Ứng Hoà cũng cho rằng, việc đôn đốc thực hiện kết luận giám sát, Kết luận giải trình, kết luận chất vấn và ý kiến của cử tri còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề của tổ đại biểu còn chưa nhiều. Do đó, từ nay đến hết năm 2022, HĐND huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát gắn với việc khảo sát thực tế, đảm bảo cho Nghị quyết HĐND các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước đã ban hành được thực hiện có hiệu quả; tăng cường hoạt động giám sát đối với các tổ đại biểu HĐND huyện. 

Theo đó, HĐND huyện sẽ giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu 3 tháng cuối năm 2022; giám sát tình hình thực hiện xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng; giám sát sát công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện; giám sát công tác cải cách hành chính, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Sau giám sát, sẽ có thông báo kết quả giám sát, những kiến nghị cần giải quyết để UBND các cấp giải quyết, trả lời. Trên một số lĩnh vực có nhiều bức xúc có thể tổ chức tái giám sát để xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng với những vấn đề cử tri quan tâm./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.710
  Online: 72