Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI diễn ra sáng nay 10-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đặt ra cho thành phố 9 tháng cuối năm 2018 hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018”.
 

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Chuyển biến tiến bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, quý I-2018 mở đầu năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, cũng là năm được thành phố xác định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, không chỉ mang tính đặc thù của năm mà còn của cả nhiệm kỳ. Song, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đoàn kết, trách nhiệm cao, siết chặt kỷ cương hành chính, ngay từ đầu năm và sau Tết cổ truyền, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo đà quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm.

Cụ thể, cùng với việc duy trì nền nếp và có sự chuyển biến tiến bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, ngay trong tháng 1-2018, Thành ủy và các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn: đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, như sớm ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và kịp thời chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong toàn Đảng bộ thành phố; triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố.

Thành ủy và các cấp ủy đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; rà soát các tổ chức cơ sở Đảng có những vấn đề tiềm ẩn phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chú trọng đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả rõ rệt. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các quận, huyện, sở, ngành giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố được nâng lên (92/200 vụ việc phức tạp được nêu trong Báo cáo số 102 của Ban Tổ chức Thành ủy đã được giải quyết xong; 178/326 vụ việc phức tạp do các quận, huyện, thị xã tự rà soát, thống kê đã được giải quyết).

Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm như quản lý lễ hội, quản lý trật tự đô thị; thực hiện văn hóa ứng xử... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động nhân ái, nghĩa tình, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân Thủ đô...

Bí thư Thành ủy khẳng định, cùng với tín hiệu đáng mừng của cả nước, quý I-2018, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng cao hơn mức cùng kỳ năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh) đạt 164,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,98% (theo cách tính mới), cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2017 (6,48%); giá trị gia tăng các ngành đều tăng cao hơn cùng kỳ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI năm 2017 tăng 01 bậc, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; khách du lịch đến Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đạt 6.708 nghìn lượt, tăng 9% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 58.088 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 24,4% dự toán.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ quản lý, quy hoạch, xây dựng đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, nhất là các khu vực diễn ra lễ hội…

 

Linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là thời điểm các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố tiếp tục bước vào cao trào thực hiện các nhiệm vụ lớn của năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Với tinh thần “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho cả nước”, các cấp, các ngành thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, triển khai việc thực hiện đánh giá cán bộ theo tháng từ tháng 5-2018. Các cơ quan liên quan tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố để báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV-2018; tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về “Điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”. Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường triển khai các biện pháp để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017; chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của Trung ương, thành phố, trong đó phân công rõ người, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phát huy tính dân chủ, đoàn kết; quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cần chỉ đạo, cải tiến, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, gắn với chủ đề năm 2018; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo chiều sâu, toàn diện hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đặc biệt, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm điểm, rà soát lại các chỉ số tăng trưởng, tập trung vào các chỉ số còn thấp, như công nghiệp, điện tử, nông nghiệp,... đánh giá được năng lực sản xuất của từng ngành sản phẩm, năng lực sản xuất mới, khả năng kết nối với các chuỗi tiêu thụ. Đồng thời, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là 55 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2015-2020. Các ngành, các cấp phải chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các tổ chức; các dự án cấp nước sạch trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thực hiện các Quy tắc ứng xử; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Mục tiêu quan trọng hàng đầu là tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ, hoàn thiện các quy chế quản lý, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ từ hộ gia đình đến tổ dân phố, khu dân cư; chú trọng kiểm tra, đôn đốc gia cố, bảo vệ đê kè, phòng, chống lụt bão trên địa bàn...

Ngọc Hà - Ảnh: Viết Thành

hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.956
  Online: 46