Sáng ngày 10/5/2018, triển khai kế hoạch giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố, Đoàn giám sát số 1 của HĐND Thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đã tiến hành đợt giám sát tại huyện Ba Vì.

Tham dự đoàn giám sát có các đồng chí đại biểu HĐND Thành phố, thành viên Đoàn giám sát số 1, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ngành của Thành phố: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố. Làm việc cùng đoàn giám sát có các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Đoàn giám sát số 1 của HĐND Thành phố làm việc tại huyện Ba Vì

Mở đầu buổi làm việc tại huyện Ba Vì, đơn vị đầu tiên HĐND Thành phố triển khai kế hoạch giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ sự cần thiết của việc tổ chức giám sát lần này của HĐND Thành phố là vẫn còn một số trường hợp vi phạm Luật Đất đai, chậm triển khai các dự án sử dụng đất nói chung và các dự án vốn ngoài ngân sách nói riêng trên địa bàn Thành phố, gây lãng phí, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo ra bức xúc trong dư luận và nhân dân; việc HĐND Thành phố giám sát về nội dung này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế các cơ quan, đơn vị đang gặp phải và kiến nghị, yêu cầu thực hiện những nội dung căn bản giúp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai cũng như thể hiện hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển Thủ đô.

Cách thức giám sát của HĐND Thành phố lần này cũng có nhiều thay đổi tích cực như: Các đơn vị quận huyện không nêu lại báo cáo mà chỉ bổ sung thêm những nội dung cụ thể, làm rõ hơn báo cáo tại buổi làm việc; các đại biểu HĐND Thành phố nghiên cứu trước báo cáo, có ý kiến phát biểu trọng tâm vào các vấn đề của từng dự án, nội dung, trách nhiệm cụ thể để quận, huyện giải trình báo cáo, đồng thời kết hợp với ý kiến các sở ngành tại buổi làm việc để thống nhất sơ bộ về hướng xử lý cho một số dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu khác của Đoàn giám sát cũng tập trung làm rõ vào các vấn đề như: Việc khắc phục 02 dự án sử dụng đất chậm triển khai từ kiến nghị Đoàn giám sát của HĐND Thành phố năm 2012; các giải pháp thực hiện đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm trong thời gian tới; làm rõ các dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư; được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; các thủ tục gia hạn cho dự án; tình hình xử lý một số dự án cụ thể (như dự án Khu du lịch quốc tế Tản Viên)…

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế cho rằng, với số lượng không nhiều các dự án sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện, cần có báo cáo rõ ràng, cụ thể nguyên nhân chậm muộn và có đề xuất cụ thể, giải pháp khắc phục theo quy định. Đại biểu Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy Long Biên đề nghị cần làm rõ dự án chậm là do Chủ đầu tư không đáp ứng được vốn để đầu tư hay do người dân không chấp nhận mức đền bù, từ đó có hướng xử lý, đề xuất với UBND Thành phố để triển khai thực hiện, tháo gỡ cho các dự án chậm triển khai. Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, đề nghị huyện làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý đất đai, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các cơ quan đơn vị; làm rõ các sai phạm trong sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Bài. Đồng  thời, đồng ý kiến với Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và một số thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Ba Vì làm rõ các vấn đề quản lý đất nông lâm trường trên địa bàn huyện, hiện có tồn tại một số sai phạm chưa được xử lý kịp thời…

Trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố, lãnh đạo huyện Ba Vì cho biết, trên địa bàn còn tồn tại 5 dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, đề xuất kéo dài cho 03 dự án tại khu công nghiệp Cam Thượng đến cuối 2018, thu hồi với 02 dự án còn lại. Việc thu hút nhà đầu tư vào 02 khu công nghiệp (Cam Thượng và Đồng Giai) trên địa bàn huyện còn khó khăn, mới có 02 nhà đầu tư đang sản xuất tại khu công nghiệp Cam Thượng, diện tích đất còn trống trong còn nhiều. Việc các bộ ngành quản lý đất nông lâm trường, với diện tích hàng ngàn hécta cũng gây khó cho huyện trong việc nắm bắt tình hình, quản lý thông tin, xử lý giải quyết các vấn đề về phân định đất ở, đất nông lâm trường , quản lý trật tự xây dựng ... Đại diện lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cũng báo cáo cụ thể về các dự án khó khăn trong thu hút nhà đầu tư trên địa bàn và sơ bộ tình hình triển khai của một số dự án triển khai chậm…

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc cũng có ý kiến phát biểu, trong đó nhận trách nhiệm quản lý của sở, đồng thời cũng làm rõ về thông tin của một số dự án chậm triển khai tại Ba Vì, để huyện Ba Vì cũng phối hợp giải quyết. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quy định quản lý đất nông lâm trường thuộc thẩm quyền của Bộ, Ngành, đồng thời đề nghị huyện Ba Vì cần căn cứ thực tế tại địa phương, đề xuất cụ thể với Đoàn Giám sát để có ý kiến, kiến nghị với các cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, các sở ngành và UBND huyện Ba Vì, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu huyện tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành để hoàn thiện báo cáo, gửi lại Đoàn giám sát trước ngày 15/5/2018; Đối với 08  dự án đang thực hiện chủ trương đầu tư, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Ba Vì tập trung làm rõ thêm, rà soát về yêu cầu, tiến độ thực hiện dự án cụ thể. Đối với 03 dự án HĐND Thành phố đã giám sát vào tháng 12/2017, các sở ngành và huyện Ba Vì cần báo cáo rõ thêm các nội dung, phối hợp đề xuất sớm hướng giải quyết, trình UBND Thành phố quyết định. Các cơ quan, đơn vị như Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Cục Thuế Hà Nội chủ động rà soát, kiểm tra các dự án, bổ sung thông tin, tham mưu UBND Thành phố sớm có giải pháp thực hiện. Đối với 05 dự án chậm triển khai như huyện báo cáo, Trưởng đoàn yêu cầu các sở ngành và huyện rà soát sớm, thực hiện thanh kiểm tra, thu hồi đất theo đúng quy định.

Thanh Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.642
  Online: 55