Ngày 23-8, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố đã phối hợp với Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan.

Cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, báo cáo viên Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo 03 chuyên đề về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các nghị quyết được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  150 người đã bình chọn
  Thống kê: 879.700
  Online: 48