TÀI LIỆU KỲ HỢP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XV

I. Tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra chuyên đề:

1. Về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND Thành phố.

Báo cáo Thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tề - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 10)

Báo cáo Giải trình thẩm tra phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội.

2. Về phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 - đợt 3.

Báo cáo Thẩm tra Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3). (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 10).

Báo cáo Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3)

II. Tờ trình và dự thảo nghị quyết khác

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.029
  Online: 4