Ngày 29/10/2019, HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, đánh giá và quyết nghị về: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường đối với 04 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ; Đề án phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2021 và các năm tiếp theo; Chủ trương đầu tư 5 dự án bằng nguồn ngân sách quận.     

Các vị đại biểu đều đánh giá các nội dung của kỳ họp có vai trò, ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng và tác động lớn đến đời sống nhân dân; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 100/% các vị đại biểu HĐND quận đều thống nhất thông qua 3 Nghị quyết; đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng đối với 04 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ; HĐND quận đề nghị UBND quận lập hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính đối với 04 phường trên, đảm bảo tiến độ, đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, quy định. Đối với Đề án “Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo”, HĐND quận đề nghị chính quyền các cấp quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận trong công tác chủ động phòng chống sốt xuất huyết; vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Đối với chủ trương đầu tư 05 dự án trọng điểm nhóm C trở lên sử dụng vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng, HĐND quận đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, sử dụng nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.223
  Online: 12