Trong 2 ngày 11 và 12/11, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế, văn hóa,,xã hội; an ninh quốc phòng tại xã Văn Võ và xã Phú Nghĩa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo xã Văn Võ, Phú Nghĩa đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội; an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Từ đầu năm đến nay, cùng với sự phát triển kinh tế, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và công tác xây dựng nông thôn mới của xã Văn Võ đã đưa đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị được ổn định, giữ vững. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản lượng 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.900 tấn; ước thu nhập từ cây trồng hàng năm và lâu năm đạt ước đạt 58 tỷ đồng; công tác chăn nuôi ước đạt 68,8 tỷ đồng.

Về tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác, tổng thu nhập ước đạt 185,3 tỷ đồng. Tổng thu nhập toàn xã 10 tháng đầu năm tại xã Văn Võ ước đạt 312, 27 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch năm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Văn Võ cũng đã báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019. Đối với xã Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 11%. Tỷ lệ  gia đình văn hóa ước đạt 93,5%; xã Phú Nghĩa hiện có 5/7 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy thế mạnh sản xuất hàng mây tre giang đan xuất khẩu, qua đó đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống nhân dân. 

Buổi làm việc tại xã Văn Võ, Phú Nghĩa đã ghi nhận ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát và lãnh đạo một số phòng ban chức năng của huyện. Một số ý kiến trao đổi cần lãnh đạo xã làm rõ như công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất năm 2019; công tác quản lý giao thông thủy lợi nội đồng sau khi xây dựng Nông thôn mới. Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch; công tác thu quỹ phòng chống thiên tai, công tác đấu giá đất, đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề giải quyết các chế độ chính sách, giảm nghèo, công tác đào tạo nghề, bảo vệ trẻ em. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; công tác quản lý nhà nước đối với các di tích; việc quản lý các thiết chế văn hóa, số hộ được công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa và tình hình giáo dục đào tạo tại địa phương...

Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà UBND xã Văn Võ, xã Phú Nghĩa đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông cũng đề nghị lãnh đạo hai xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn tiếp tục tập trung thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số vấn đề quan trọng khác.

Lê Hân (Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.373
  Online: 61