Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 14/11/2019 – 15/11/2019, các vị đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện với cử tri tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.

Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 (các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình)

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu HĐND huyện đã báo cáo, thông tin tới cử tri về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; Báo cáo của UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX; Thông báo của Thường trực HĐND huyện về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX.

Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1

Cử tri tại các đơn vị bầu cử đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến. Cử tri cơ bản đồng tình với thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và trả lời của UBND huyện đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời cử tri tiếp tục có những ý kiến, kiến nghị với Huyện liên quan đến các nội dung như: Đầu tư, nâng cấp các đường giao thông, rãnh thoát nước, nhà văn hóa, đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; công tác GPMB các dự án; việc di chuyển các cột điện, lắp đặt các trạm biến áp,…

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng thời trao đổi làm rõ hơn về một số ý kiến cử tri và một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các Tổ đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử tập hợp gửi đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời đến cử tri theo qui định.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.207
  Online: 102