Ngày 18/3, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX (nhiệm kỳ 2021-2026). Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Quận, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử quận Ba Đình và 22 đại biểu chính thức.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình người ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND Quận của các cơ quan, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử; số lượng, cơ cấu, thành phần, theo đó, có 29 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND Quận với số lượng là 65 người. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 52,31%; ngoài Đảng tỷ lệ 18,46%; trẻ tuổi tỷ lệ 33,8%; tái cử 18 người. Nhìn chung, công tác giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện đủ 3 nội dung của Bước 2 Quy trình hiệp thương, có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND Quận.
 
Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 65 cử đại biểu HĐND quận Ba Đình khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như nhất trí cao với dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung Hiếu (VP HĐND-UBND quận Ba Đình)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.532
  Online: 45