HĐND quận Ba Đình vừa ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVI, nhiệm kỳ năm 2020-2025 đối với UBND quận Ba Đình năm 2021.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn; bà Phạm Thị Hồng Hạnh - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo 2 Ban HĐND quận và đại biểu HĐND quận.

Theo kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết, Đoàn giám sát nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm thông qua 4 chương trình công tác toàn khoá (Chương trình 08, 09, 10, 11 ngày 09/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVI). Qua đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định những nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện các Chương trình toàn khoá trong thời gian tới.

Đoàn sẽ giám sát chuyên đề đối với UBND quận và khảo sát trực tiếp đối với một số đơn vị là cơ quan thường trực của chương trình và các đơn vị có liên quan. Trong đó, UBND quận xây dựng báo cáo và gửi về Thường trực HĐND quận trước ngày 10/9/2021; dự kiến giám sát trực tiếp từ ngày 12/9 đến ngày 25/9/2021; dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị thông báo kết quả giám sát từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2021.

HĐND quận giao Thường trực HĐND quận triển khai và tổ chức kế hoạch giám sát; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận là cơ quan thường trực giúp Đoàn giám sát xây dựng hệ thống các văn bản phục vụ giám sát; các thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các buổi làm việc, chủ động nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến tại các buổi làm việc; UBND quận tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát và chỉ đạo các đơn vị có liên quan để phục vụ, thực hiện kế hoạch giám sát; Văn phòng HĐND và UBND quận có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát theo quy định.

Toàn văn Nghị quyết mời xem tại file đính kèm

Trung Hiếu (VP HĐND-UBND Ba Đình)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  499 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.142.891
  Online: 61