Sáng ngày 18/11, HĐND huyện Đông Anh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ hợp thứ Ba (Kỳ họp đột xuất) nhằm quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đông Anh; Báo cáo thẩm tra chung về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đông Anh; Báo cáo kết quả cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên, giao dự toán cho Trường Tiểu học Thăng Long và tình hình sử dụng dự phòng ngân sách Huyện năm 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đông Anh nhằm rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2030 trước đây đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm nghiên cứu để lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cho các ngành, lĩnh vực và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng của Huyện. Rà soát, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2020-2030 cho phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2013.

 Nội dung cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên; giao dự toán cho Trường Tiểu học Thăng Long và tình hình sử dụng dự phòng ngân sách Huyện năm 2021 cũng được đưa ra trình tại Kỳ họp. Theo đó, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách, Huyện đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên (3 đợt) năm 2021 số tiền trên 38 tỷ đồng. UBND Huyện giao dự toán Trường Tiểu học Thăng Long số tiền 1.255 triệu đồng, trong đó từ nguồn cắt giảm chi thường xuyên đợt 3 là 1.107 triệu đồng, từ nguồn cải cách tiền lương là 148 triệu đồng.  Tính đến ngày 15/11/2021, Huyện đã phân bổ 88.164 triệu đồng từ nguồn dự phòng (Cấp Huyện là 77.654 triệu đồng, cấp xã là 10.510 triệu đồng) chủ yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác phát sinh không có trong dự toán đầu năm.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND Huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đông Anh và các nội dung được trình tại Kỳ họp .

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị: UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND Huyện đã được thông qua; HĐND Huyện tiếp tục thường xuyên giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Huyện đạt kết quả tốt. Đồng chí nhấn mạnh Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đông Anh là nội dung có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm căn cứ để việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  hằng năm  là điều kiện để thực hiện triển khai các dự án, công trình phục vụ  Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong Huyện. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Kỳ họp thứ Ba ( Kỳ họp đột xuất)  của HĐND Huyện khóa XX đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt các nội dung, yêu cầu đề ra./.

Hồng Sinh- Việt Quang (TT VHTTTT Đông Anh)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.877
  Online: 2