Sáng 14/01/2022, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu HĐND thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn toàn thành phố với 449 điểm cầu, 1.993 đại biểu tham dự.


Đại biểu dự Hội nghị

Dự tại điểm cầu thành phố có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND Thành phố; đại diện 30 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

Ngoài ra, còn có các đại biểu HĐND Thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tham dự tại các điểm cầu ở 20 sở ngành Thành phố; 30 quận, huyện, thị xã và điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Những kết quả nổi bật

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương. 

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2021 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Theo đó, năm 2021, HĐND các cấp đã tổ chức 1.517 kỳ họp, thông qua 8.688 nghị quyết. Trong đó HĐND thành phố đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 60 nghị quyết; cấp huyện tổ chức 163 kỳ họp, thông qua 1.100 nghị quyết; cấp xã tổ chức 1.350 kỳ họp, thông qua 7.528 nghị quyết với nhiều chính sách quan trọng, phù hợp thực tiễn và có tác động tích cực tới đông đảo nhân dân Thủ đô.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổng số HĐND các cấp đã tiến hành 1.864 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó HĐND cấp thành phố là 19 cuộc, cấp huyện 468 cuộc và cấp xã 1.377 cuộc. Nội dung, chương trình giám sát bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn. Các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện...

Trong năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã thực hiện 3.987 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó cấp thành phố tổ chức 109 cuộc, cấp huyện 529 cuộc và cấp xã 3.349 cuộc. Hội nghị được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ngoài ra tiến hành các hình thức phù hợp khác nhằm cung cấp thông tin theo quy định và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân cũng được đại biểu HĐND các cấp thành phố chú trọng, đã tiếp công dân 21.024 buổi với việc bảo đảm công tác phòng chống dịch cao.

Cùng với đó, việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao, đặc biệt  các đồng chí Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND các cấp đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Cử tri ủng hộ, đánh giá cao

Tại hội nghị, đại diện HĐND huyện Thường Tín, Sóc Sơn và quận Hoàng Mai đã phát biểu tham luận, trong đó khẳng định HĐND các cấp đã thích ứng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình dịch Covid-19, đồng thời ban hành nhiều chính sách kịp thời, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua 3 nghị quyết đặc thù, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ trách nhiệm đến các nhóm đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn Thủ đô, được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đồng tình cho rằng, chương trình công tác, nhiều hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay phải thay đổi, giãn, hoãn hoặc thôi không thực hiện. Đặc biệt các hoạt động giám sát, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề đều bị ảnh hưởng, tỷ lệ triển khai, chất lượng so với kế hoạch đề ra không cao. Một số địa phương cả ở cấp huyện, cấp xã, nội dung, chất lượng hoạt động HĐND có biểu hiện chưa đều, thiếu sôi động. 

Một số đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt các đại biểu mới còn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung kỳ họp, phát biểu thảo luận, chất vấn. Việc chấp hành đúng quy định về thời gian gửi tài liệu, tổ chức thẩm tra tại kỳ họp còn đôi lúc chưa được chặt chẽ, đặc biệt ở cấp xã. 

Nguyên nhân do đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn và ảnh hưởng tới hoạt động HĐND các cấp. Một số đại biểu HĐND các cấp còn chưa thật mạnh dạn, ngại va chạm, ít tham gia thảo luận. Việc bồi dưỡng đại biểu HĐND đầu nhiệm kỳ chưa thực hiện được, việc cung cấp các tài liệu, các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ dân cử còn chưa thường xuyên. 


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục lan toả tinh thần đổi mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, năm 2021, sau bầu cử, HĐND các cấp của Thành phố đã kiện toàn bộ máy để hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Đặc biệt, Thành phố đã thích ứng an toàn với phòng chống dịch, cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương, HĐND TP đã ban hành rất kịp thời các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho các lực lượng tuyến đầu và các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm, HĐND TP cũng tổ chức các kỳ họp gắn với các nội dung lớn, chỉ đạo chung của Thành uỷ và cấp uỷ các cấp như dự án đường vành đai 4, cải tạo chung cư cũ, quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường 32, đường nối Đại lộ Thăng Long, các chính sách về an sinh, trợ cấp xã hội, xây dựng nông thôn mới,… Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND-UBND-MTTQ các cấp đã được đẩy mạnh, thực sự hiệu quả. 

Nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục bứt phá, tăng tốc để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp Thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tối đa chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật.

Trong đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, HĐND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với chủ trương, định hướng và phù hợp thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, HĐND các cấp phải tiếp tục lan toả sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị. 

Chủ tịch HĐND TP lưu ý, HĐND các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ việc quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ liên thông, lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ Thành phố tới cơ sở. Đồng thời tập trung, tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, có kế hoạch ngay từ đầu năm để chủ động triển khai, đặc biệt là trong việc xây dựng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình.

Hiện nay Đảng đoàn HĐND TP đã xây dựng xong đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đây là đề án cụ thể hoá Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ, thể hiện rõ vai trò quan trọng của Đảng đối với hoạt động của HĐND, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu HĐND các cấp rà soát lại, chú trọng bố trí lực lượng chuyên trách, từ đó mới thực chất nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát động phong trào thi đua năm 2022 trong HĐND các cấp Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Nhân dịp này, 30 tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND thành phố năm 2021 đã được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng, trong đó 10 tập thể được tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" và 20 tập thể được tặng Bằng khen.

Những hình ảnh trao khen thưởng tại hội nghị:


Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các tập thể


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ Thi đua cho 05 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trao Cờ Thi đua cho 05 Ban Pháp chế HĐND cấp huyện

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.282.580
  Online: 6