Chiều 10/3/2022, Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã làm việc với các sở, ngành và một số quận, huyện của Thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó Trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai đã điều hành phần trao đổi, thảo luận, trong đó đại biểu đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị. Đoàn giám sát nhận định, thời gian qua, Thanh tra thành phố là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham mưu xây dựng nhiều văn bản, quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn UBND cấp huyện trong xử lý và giải quyết đơn; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm chủ tịch UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện.
 
Các quận, huyện đã thường xuyên chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, kiện toàn các tổ công tác giúp việc để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác. Đặc biệt, Thường trực cấp ủy định kỳ giao ban, nghe các ngành báo cáo, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, cấp Thành phố đã tiếp nhận 3.216 vụ việc, đã giải quyết 3.143 vụ việc, đang giải quyết 73 vụ việc. UBND các quận, huyện cũng đã tiếp nhận, xem xét, phân loại các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và thụ lý giải quyết theo quy định. Trong đó, quận Tây Hồ đã giải quyết 284/287 vụ việc; quận Nam Từ Liêm đã giải quyết 850/873 vụ việc; huyện Quốc Oai đã giải quyết 150/154 vụ việc; huyện Sóc Sơn đã giải quyết 103/107 vụ việc... 

Về số vụ tố cáo của các đơn vị được giải quyết đúng hạn, trong đó Tây Hồ đã giải quyết 131/131 vụ việc; Nam Từ Liêm đã giải quyết 169/170 vụ việc; Quốc Oai đã giải quyết 135/146 vụ việc; Sóc Sơn đã giải quyết 145/160 vụ việc. Các vụ việc còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Về tiếp công dân, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân định kỳ, tiếp đột xuất; cơ bản đã thực hiện quy định việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan. Đồng thời bố trí địa điểm tiếp công dân; kiện toàn Ban tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; ban hành nội quy, quy chế; công khai lịch tiếp công dân theo quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua tiếp công dân và tiếp nhận, đơn thư của công dân đã được phân loại và xử lý cơ bản đảm bảo quy định. Tỷ lệ đơn thư khiếu tại, tố cáo không cao; tỷ lệ đơn kiến nghị phản ánh và đơn trùng, đơn không đủ điều kiện lớn. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết cơ bản đúng thẩm quyền. 


Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị. Trong đó, công tác phối hợp xem xét, giải quyết và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực và chỉ đạo giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ và hiệu quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân thay (theo quy định của Luật Tiếp công dân chủ tịch phải trực tiếp tiếp công dân). Việc phân loại đơn thư vẫn còn tồn tại như phân loại đơn thư chưa đúng, ghi chép sổ sách không đầy đủ, theo dõi thiếu chặt chẽ, nhất là thời hạn giải quyết, trả lời...

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị, các sở ngành và quận huyện phải tăng cường cơ sở vật chất khu tiếp dân, chú trọng tới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý, phân loại đơn thư chú trọng vào hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cấp thẩm quyền. Đồng chí Phạm Quí Tiên cũng cho rằng các đơn vị phải có biện pháp nghiệp vụ để xử lý những đối tượng lợi dụng gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, thời gian qua, từ Thành phố tới cơ sở luôn chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tuy nhiên cũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, các cấp, các ngành cần chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân và phải chọn người am hiểu pháp luật, công tâm, khách quan để làm công tác này.


Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó Trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là chủ đề khó, phức tạp, được Trung ương và Thành phố hết sức quan tâm, do đó đề nghị UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện rà soát lại toàn bộ công tác này. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, đợt giám sát cũng thể hiện sự chủ động trong triển khai Quy chế phối hợp vừa được Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ký kết. Đoàn không chỉ giám sát mà mục đích là để các đơn vị rà soát lại công việc, đánh giá, nhìn nhận lại nhiệm vụ trong thời gian qua để làm rõ mặt được, chưa được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế.   

Ghi nhận các đơn vị đã rất cố gắng để giải quyết lĩnh vực khó, phức tạp, quan trọng này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực chất, đúng trách nhiệm, thẩm quyền, đặc biệt cần nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền.


Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, các vụ việc cần giải quyết ngay từ cơ sở để không tạo nên bức xúc, dẫn đến khiếu nại đông người. Thẩm quyền giải quyết của cấp nào thì phải giải quyết dứt điểm, thấu đáo ngay từ cấp đó, tránh vượt cấp. Với những vụ việc khó và tồn đọng kéo dài thì phải có thống kê, phân loại, đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc của từng vụ việc. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại, hoà giải kết hợp với kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát của cấp uỷ đảng, HĐND, MTTQ trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, mục đích là để cử tri và nhân dân hiểu rõ Thành phố luôn quan tâm giải quyết các kiến nghị, bức xúc của nhân dân./.

Nguyễn Hợp - Thu Trang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  520 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.367.732
  Online: 44