Sáng 24/3/2022, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với quận Cầu Giấy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. 

Tham dự buổi giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn giám sát; các đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; các sở, ban, ngành và quận Cầu Giấy.


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố,
Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, quận đã chú trọng triển khai thực hiện từ quận tới cơ sở. 

Trong giai đoạn 2016-2021, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động,…

Bước đầu, quận đạt được kết quả khả quan, nhận thức của CBCCVC, NLĐ được nâng cao, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; ý thức sử dụng tiết kiệm trong hoạt động bộ máy hành chính được thực hiện nghiêm ở tất cả đơn vị. Trong đó, công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND quận Cầu Giấy kiện toàn, sắp xếp từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 5 đơn vị. Quận cũng đã chủ động nghiên cứu và xây dựng đề án sử dụng tài sản công của 6 đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất vào mục đích cho thuê theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý sử dụng tài sản công.


Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai điều hành phần thảo luận

Đáng chú ý, tổng kinh phí tiết kiệm được giai đoạn 2016-2021 đạt 728.787 triệu đồng, cụ thể trên các lĩnh vực: Đầu tư công, chương trình mục tiêu, giáo dục đào tạo, y tế, kinh phí hội nghị - công tác vật tư văn phòng, mua sắm tài sản, tinh giản biên chế, dịch vụ công ích. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (vốn ngân sách) quận tiết kiệm được 27 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; tiết kiệm 1,7 tỷ đồng qua kiểm tra giám sát và đánh giá đấu thầu theo quy định; cắt giảm được 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức đoàn đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng,…


Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, dưới sự điều hành của Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai, thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận. Trong đó, đại biểu đề nghị quận làm rõ về các nội dung: Việc ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, công tác kiểm tra của từng nội bộ và công tác kiểm tra của cấp trên, qua kiểm tra có phát hiện được vi phạm hay không và xử lý như thế nào; Việc thực hiện các dự án chậm triển khai, đặc biệt là những dự án đã bàn giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đối với chỉ tiêu cụ thể trong đầu tư công, phấn đấu tiết kiệm từ 10-15% tổng mức đầu tư dự án, đại biểu đề nghị quận thông tin về thực hiện chỉ tiêu này như thế nào, ở mức nào, tiết kiệm ở khâu nào. 

Ngoài ra, đại biểu cũng quan tâm, đề nghị quận thông tin về tiết kiệm trong quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Việc sử dụng hiệu quả các bằng cấp chứng chỉ trong quản lý CBCCVC; Việc đánh giá, chống thất thu thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và sử dụng hoá đơn điện tử, nợ đọng thuế phí, tiền sử dụng tiền thuê đất của quận,…

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung thành viên đoàn quan tâm trao đổi.


Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tập đoàn Medlatec Group trao đổi tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung rất quan trọng được Đoàn ĐBQH TP Hà Nội lựa chọn để giám sát và 16 ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc tại buổi làm việc với quận Cầu Giấy thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của đại biểu và thành viên đoàn.

Nhấn mạnh việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Hà Nội được thực hiện rất trách nhiệm, bài bản, nhiệm kỳ nào Thành uỷ cũng có chương trình riêng, UBND TP cũng triển khai công việc cụ thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực và HĐND TP cũng có nhiều cuộc giám sát,… thể hiện Thành phố triển khai rất nghiêm túc lĩnh vực này. Đối với quận Cầu Giấy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả trong thực hiện quy định của Trung ương và Thành phố về tiết kiệm, chống lãng phí của quận, trong đó, Quận uỷ-HĐND-UBND đã có nhiều chỉ đạo và đạt kết quả rõ nét trong triển khai, đặc biệt là quản lý ngân sách nhà nước, tài sản, đất đai, lao động,… 


Đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao đổi tại buổi giám sát

Liên quan đến những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận rà soát lại toàn bộ, bổ sung đầy đủ vào báo cáo để đưa ra giải pháp trong thời gian tới, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ, đến giám sát, chất vấn của HĐND quận, đặc biệt phải đánh giá về hoạt động giám sát của HĐND quận.

Lưu ý một số nội dung quận cần triển khai trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận tiếp tục xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động toàn thể cán bộ, nhân dân cùng thực hiện. Xác định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện hàng đầu trong toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị các cấp, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu và lan toả tới từng cán bộ, nhân viên.


Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH TP trao đổi tại buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, quận cần có cách làm khoa học, hiệu quả, nên có những cách làm, mô hình sáng tạo để nhân rộng, đặc biệt phải quản lý tốt, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, từ cán bộ, thời gian, ngân sách, dự án,… 

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận rà soát lại kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng theo từng năm để đánh giá được cụ thể kết quả đạt được, định lượng rõ tiết kiệm những nội dung gì. Đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra, quan điểm là chỉ rõ những nơi làm tốt, chưa tốt để khen thưởng hoặc phê bình kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có vi phạm. Muốn làm được như vậy thì phải có chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, xây dựng chuyên đề thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có những mô hình hiệu quả, lan toả rộng rãi. 


Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga trao đổi tại buổi giám sát

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao các sở ngành tiếp thu ý kiến thành viên đoàn và giải quyết ngay những kiến nghị của quận trong thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đã tiếp thu chỉ đạo, kết luận của Trưởng đoàn giám sát để triển khai trong thời gian tới./.

Nguyễn Hợp - Thu Trang - Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.679
  Online: 53