Chiều 14/4/2022, Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi giám sát

Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Phó trưởng đoàn giám sát; đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố.

Việc rà soát, kiểm tra còn hạn chế

Báo cáo với đoàn giám sát, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị và ý thức tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Thành phố triển khai chủ động, kịp thời. Việc xây dựng pháp luật, định mức, tiêu chuẩn, chế độ được triển khai tích cực, góp phần xác lập cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn cho công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước được chú trọng; quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiều nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. 

 Trong đó, chi ngân sách của Thành phố đã đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ của địa phương, thành phố; thường xuyên rà soát sửa đổi bổ sung các quy trình, định mức, đơn giá đặt hàng dịch vụ công ích, thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; rà soát, tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác nước ngoài, sắm trang thiết bị đắt tiền, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách,...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai điều hành phần thảo luận

Kết quả, giai đoạn 2016-2021, toàn thành phố đã tiết kiệm trong sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi quản lý hành chính hơn 3.000 tỷ đồng; tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, tổ chức gần 4.000 tỷ đồng…

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác xây dựng, triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã được quan tâm, chủ động triển khai thực hiện, nhưng việc tự rà soát, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vụ việc còn gây lãng phí hoặc chưa thực hiện đúng các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hạn chế, chủ yếu là qua phát hiện của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước.

Cùng với đó, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể; công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nơi, có lúc còn chưa được đề cao; công tác lập báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực còn sơ sài về nội dung, số liệu chưa đầy đủ và chưa thống nhất về các tiêu chí đánh giá trong báo cáo. Đặc biệt, tiến độ thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố giai đoạn 2018-2021 chưa bảo đảm lộ trình theo kế hoạch.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc 

Tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai đã điều hành phần thảo luận của thành viên đoàn và đại diện các sở ngành, quận huyện. Theo các đại biểu Quốc hội, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung quan trọng, không phải để quy trách nhiệm mà để đánh giá rõ tình hình, rút ra bài học, kinh nghiệm để từ đó xây dựng chính sách pháp luật cho phù hợp, sát thực tế, hiệu quả hơn. Tiết kiệm, chống lãng phí bao trùm ở các lĩnh vực, các cấp, các ngành nên khó định lượng, mặc dù thành phố Hà Nội đã rất quan tâm nhưng cần đánh giá kỹ lưỡng hơn, xác định rõ những đơn vị, địa phương làm chưa tốt, từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục. Ngoài ra phải có số liệu cụ thể về việc lãng phí, bao nhiêu dự án để chậm, hiệu quả thấp,…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại buổi giám sát

Thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu toàn bộ ý kiến thành viên đoàn giám sát để chỉ đạo các sở ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí và cho biết, UBND TP sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó chú trọng về số liệu, những khó khăn hạn chế ở từng khâu. Liên quan đến kiến nghị đề xuất, đồng chí Hà Minh Hải cho biết, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát từ chính sách đến đơn giá định mức, cải cách hành chính, phân cấp uỷ quyền,… để tổng hợp, kiến nghị với Đoàn ĐBQH TP.

Tiết kiệm, chống lãng phí phải thực chất

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung giám sát đúng, trúng và đợt giám sát là cơ hội để UBND thành phố cùng các sở ngành, địa phương rà soát, đánh giá lại những việc làm tốt để nhân rộng, việc chưa tốt để rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục kịp thời. 

Khẳng định thành phố Hà Nội rất quan tâm tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành phố đã ban hành các chương trình công tác, kế hoạch; HĐND thành phố cũng ban hành các cơ chế chính sách, tổ chức chất vấn, giám sát, tái giám sát nhiều lần về nội dung này. Qua đó, các cấp, ngành của Hà Nội đã thực hiện triệt để, cố gắng triển khai tốt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, trong đó có cả việc giảm thôn, tổ dân phố, quản lý tài nguyên,… tuy nhiên, trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn những tồn tại hạn chế, vì vậy đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố cần có giải pháp khắc phục kịp thời, phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp phù hợp, thiết thực. 

Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi làm việc

Trong đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả triển khai phải thực chất, hiệu quả, không hình thức. Trước mắt, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải cụ thể từng mục tiêu, chỉ tiêu, gắn với đặc thù của từng ngành, từng cấp. Đồng thời nhận diện rõ những thất thoát, lãng phí ở từng lĩnh vực, cả ở khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, xác định trọng điểm cần phải tiết kiệm, tránh thất thoát, nhất là trong đầu tư công, sử dụng tài sản công.

Liên quan đến các dự án chậm triển khai, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét, thảo luận nội dung này và HĐND thành phố đã quyết nghị các giải pháp thúc đẩy xử lý những vi phạm, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chủ đầu tư cố tình chây ỳ không triển khai, gây lãng phí tài nguyên, đây chính là thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành phố cũng là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các đơn vị phổ biến, nhân rộng các mô hình, cách thức làm hay trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào các lĩnh vực để việc tiết kiệm là thường xuyên, khoa học, thực chất, tránh hình thức. Các sở ngành, địa phương cần cải tiến cách thức, đổi mới để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được thực hiện hiệu quả./.

Nguyễn Hợp - Thu Trang - Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.907
  Online: 34