Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND huyện Thanh Oai đã triển khai được 102 nội dung công việc theo Chương trình công tác năm của Thường trực HĐND huyện. Khối lượng công việc được đổi mới theo hướng rà soát kỹ, đề ra những công việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải, thuận lợi cho kiểm tra tiến độ và đảm bảo phát huy được hiệu lực, hiệu quả, thực chất. 

Chọn vấn đề trúng cho phiên giải trình, hoạt động giám sát

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề của địa phương theo thẩm quyền. Qua đó đã thông qua các nghị quyết về điều chuyển giao dự toán chi ngân sách Nhà nước; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; phê chuẩn cập nhật, điều chỉnh kế hoạch một số dự án sử dụng vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đến phát triển kinh tế, giảm ùn tắc giao thông, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo an toàn cho nhân dân;…

Thực hiện chương trình trọng tâm năm 2022, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công phiên họp giải trình về tiến độ thực hiện và các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các Cụm công nghiệp, Trung tâm thương mại trên địa bàn huyện.

Tại Phiên họp giải trình, đã có 8 lượt đại biểu HĐND huyện nêu 11 câu hỏi yêu cầu giải trình. UBND huyện đã phân công 4 Trưởng phòng, 1 Chủ tịch UBND xã tham gia giải trình. 

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Đoàn Viết Tuấn, phiên họp giải trình đúng theo quy định của Luật, vấn đề chọn trúng trọng tâm, cử tri quan tâm. Phiên họp diễn ra với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trao đổi, thảo luận các nội dung đúng trọng tâm, để đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện dự án các Cụm công nghiệp, Trung tâm thương mại trên địa bàn huyện, tạo bước thúc đẩy để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện thời gian tới.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình. 

Đặc biệt, theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát qua báo cáo, giảm thành phần đoàn giám sát, số lượng đầu mối giám sát trực tiếp nhưng tăng cường giám sát thực địa.

Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 1 Đoàn giám sát tiến hành nhiều lượt làm việc với Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công hàng năm trên địa bàn huyện. 

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát đã tổng hợp danh mục các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, một số những vi phạm còn tồn tại từ thời điểm trước giám sát và phát sinh khi triển khai thực hiện các dự án đến nay cần tiếp tục được các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc, xử lý, giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

Ngoài ra, trước tình hình một số đơn vị lãnh đạo HĐND xã mới được bầu đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 buổi làm việc tại 4 xã nhằm hướng dẫn, tập huấn về quy trình tổ chức các kỳ họp, kỹ năng điều hành các Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND, cách điều hòa các hoạt động của các Ban của HĐND, trình tự xây dựng Nghị quyết.

Các Ban HĐND huyện tiến hành khảo sát, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm OCOP; 2 cuộc khảo sát về việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện và khảo sát về công tác quản lý, tổ chức Lễ hội truyền thống năm 2022 trên địa bàn huyện tại 16 cơ quan, đơn vị.

Ban Pháp chế thực hiện giám sát về tình hình an ninh - trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị giao quân năm 2022 tại 6 xã trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập tại 2 cơ quan và 4 đơn vị trường học; giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đối với 7 cơ quan, đơn vị phòng, ban.

Đến nay, Chương trình giám sát đã được thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, các nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện rất kỹ càng, nghiêm túc; kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện.

Cho ý kiến hơn 50 nội dung quan trọng

Bên cạnh tổ chức tốt các kỳ họp, giải trình, giám sát, Thường trực HĐND, các Ban, Văn phòng HĐND&UBND tham gia nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các hoạt động chung, quan trọng, nổi bật của huyện. Tham gia các hoạt động của các Ban chỉ đạo, Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của huyện; phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Thường trực HĐND đã xem xét, cho ý kiến vào hơn 50 nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Trong đó, phát huy tốt vai trò của các Ban HĐND và Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu đối với các nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và các nhiệm vụ quan trọng của huyện, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

Việc phân công chuẩn bị và tham dự các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đều được thực hiện bằng văn bản, đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ nội dung. Các nội dung cho ý kiến, quyết định theo thẩm của của Thường trực HĐND tiếp tục được nâng cao chất lượng, có tính phản biện, vừa tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Đối với những ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã được Thường trực HĐND chỉ đạo và phân công tới các Ban HĐND, Văn phòng HĐND theo dõi, tổng hợp và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, báo cáo cụ thể tại các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện.

Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri, thời gian qua, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến kết nối với 21 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Trong đó, có 2 cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 2 cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội; 9 cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX tại 7 đơn vị bầu cử và xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ, trung thực và chuyển đến UBND huyện và các ngành chức năng xem xét giải quyết và trả lời.

Thực hiện Luật Tiếp công dân, các đại biểu HĐND huyện đã tiếp công dân 6 buổi theo phân công của Thường trực HĐND huyện tại trụ sở tiếp công dân của huyện và phòng tiếp công dân của các xã, thị trấn. Cùng bộ phận tiếp dân đã tiếp 97 lượt công dân; trên cơ sở nghiên cứu đơn, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung theo đơn.

Tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu

Để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong các hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực HĐND huyện Thanh Oia đã tổ chức các buổi giao ban 2 cấp nhằm đánh giá kết quả thực hiện từ các hoạt động của HĐND các cấp, từ đó đề ra phương hướng thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Pháp chế tham mưu tổ chức thành công buổi tập huấn chuyên đề: Trao đổi về hoạt động giám sát của các Ban HĐND. Buổi tập huấn được đồng chí Duy Hoàng Dương - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố, báo cáo viên Thành phố trao đổi với Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Qua buổi tập huấn các đại biểu đã hiểu rõ hơn về các hoạt động giám sát, từ đó thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và đúng quy định của Luật.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện tham gia hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý I năm 2022 và thảo luận chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tổng hợp, đôn đốc, giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND các cấp Thành phố Hà Nội”. Qua buổi thảo luận các đại biểu đã rõ hơn về các tồn tại hạn chế tại đơn vị trong công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đó chỉ đạo các cấp, ngành có giải pháp để thực hiện công tác tổng hợp, đôn đốc, giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri có hiệu quả.

Phát huy những kết quả trên, 6 tháng cuối năm, HĐND huyện Thanh Oai tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức kỳ họp HĐND. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức điều hành của Chủ tọa kỳ họp, tăng cường trao đổi, thảo luận trong các kỳ họp. Đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, giữ vững kỷ cương của các đại biểu tham dự kỳ họp. Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết, chất vấn, tái chất vấn của đại biểu. Mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri để tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương.

Đối với hoạt động giám sát, sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giám sát gắn với khảo sát, kiểm tra thực tế nhằm đảm bảo cho Nghị quyết HĐND các cấp, chính sách pháp luật được thực thi có hiệu quả, cụ thể với 6 cuộc giám sát. Cùng với đó, HĐND huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.176
  Online: 51