Sáng 10/8/2022, HĐND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II/2022.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐND các cấp 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm; rút kinh nghiệm kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND huyện, các xã, thị trấn; thông qua nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 105-KH/HU ngày 29/6/2022 của Huyện ủy Thường Tín về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp thành phố Hà Nội”.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 7 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện tổ chức thành công 3 kỳ họp liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và liên quan đến công tác cán bộ để lựa chọn và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo quy định của Luật. Trong hoạt động giám sát, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 18 cuộc giám sát (Thường trực HĐND 05 cuộc, các Ban HĐND 13 cuộc). Qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị với các cơ quan, đơn vị để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. 

Đối với hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, trong 7 tháng đầu năm 2022, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 44 kỳ họp thường kỳ và chuyên đề (29 phiên họp thường kỳ và 15 phiên chuyên đề), kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đã được HĐND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động. Nội dung kỳ họp được đề xuất, lựa chọn trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của huyện và các yêu cầu thực tế của địa phương. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đã được các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt. Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ cùng cấp và các ngành có liên quan đảm bảo thời gian theo quy định để thống nhất nội dung và thời gian triệu tập kỳ họp, đồng thời phân công chuẩn bị báo cáo, đề án, điều kiện đảm bảo cho kỳ họp. Thường trực HĐND các xã, thị trấn chỉ đạo các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, gửi các tài liệu của kỳ họp đến đại biểu HĐND. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kỳ họp HĐND qua nhiều hình thức như: đài truyền thanh của các xã, thị trấn, các hội nghị chi bộ và quân dân chính đến cử tri và nhân dân.

Cũng tại hội nghị, HĐND huyện Thường Tín đã thảo luận chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND”. Theo đó, một số đại biểu cho rằng, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND giữ vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò trong việc điều hòa, phối hợp, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các Ban HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Các đại biểu HĐND tăng cường đi thực tế tại địa phương, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết HĐND, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu sớm các tài liệu, văn bản trình tại các kỳ họp HĐND để tham gia ý kiến thảo luận có chất lượng; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định...

Trường Giang (Huyện Thường Tín)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.905
  Online: 32