Thường trực HĐND huyện Đông Anh vừa ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 chương, 13 điều quy định về hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND huyện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tiếp công dân.

Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại trụ sở tiếp công dân của Huyện và Trụ sở HĐND - UBND các xã, thị trấn. Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi: Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

Thường trực HĐND có trách nhiệm tổ chức để đại biểu HĐND Huyện tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa bàn mà đại biểu trúng cử và theo Tổ đại biểu HĐND; công khai lịch tiêp công dân của đại biểu HĐND. Lãnh đạo địa phương nơi đại biểu tiếp công dân bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực và am hiểu về pháp luật để phục vụ đại biểu tiếp công dân; đại biểu tiếp công dân bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thường trực HĐND Huyện xây dựng và công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện. Tùy theo yêu cầu công việc, Chủ tịch HĐND Huyện bố trí số lần tiếp công dân trong tháng; có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐND hoặc Ủy viên của Thường trực HĐND tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch HĐND phải bố trí thời gian để trực tiếp tiếp công dân. Chủ tịch HĐND Huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ 01 buổi/tháng, tiếp công dân theo vụ việc, vào Thứ 5 của tuần cuối trong tháng. Việc ủy nhiệm tiếp công dân và hình thức tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện sẽ công bố tại Thông báo tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Đại biểu HĐND Huyện có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật và theo lịch phân công của Thường trực HĐND Huyện. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại biểu HĐND Huyện có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu HĐND trực tiếp hoặc thông qua Thường trực HĐND Huyện chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyên giải quyêt và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Các cá nhân, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND Huyện trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND Huyện chuyển đến và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.

Đại biểu HĐND Huyện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại địa phương nơi đại biểu ứng cử theo phân công của Thường trực HĐND Huyện. Thời gian tiếp trong buổi sáng Thứ 5 của tuần cuối tháng tại Trụ sở HĐND - UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử.

Ban hành cùng Quy chế còn có các biểu mẫu cụ thể thực hiện trong quy trình tiếp công dân.

Cụ thể văn bản mời xem tại file đính kèm./.

Hồng Nhung (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.445
  Online: 59