Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội vừa ký quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.


Đại diện các cơ quan ký kết quy chế phối hợp

Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hồ Vân Nga cho biết, thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND Thành phố về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố với các cơ quan của Thành phố, từ nhiều năm qua Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã thực hiện ký Quy chế phối hợp với 04 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, công tác phối hợp giữa Ban Kinh tế - Ngân sách và 04 cơ quan đã phát huy hiệu quả, giúp Ban và 04 cơ quan hoàn thành được nhiều kế hoạch, nhiệm vụ công tác và tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình của Thành ủy, Nghị quyết, chương trình công tác của HĐND TP, UBND Thành phố, góp phần cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, được Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố đánh giá cao.

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhờ sự phối hợp tốt trong công tác với 04 cơ quan, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện được một số nội dung tiêu biểu như: Chủ trì tham mưu có chất lượng cho 4 cuộc giám sát của HĐND Thành phố theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về chương trình giám sát hàng năm và 01 cuộc giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; đồng thời phối hợp với các Ban HĐND Thành phố để tham mưu và tham gia tích cực trong 09 đợt giám sát, khảo sát khác của HĐND Thành phố. Chủ trì tham mưu 02 phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố với các vấn đề nóng, được Thành ủy, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao. Tham mưu 83 Nghị quyết HĐND Thành phố đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền và đạt tỷ lệ đồng thuận cao khi quyết nghị tại kỳ họp. Thực hiện 39 cuộc giám sát, khảo sát, tăng 11 cuộc so với nhiệm kỳ 2011-2016. Tham mưu trên 1.100 nội dung, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đảm bảo kịp thời và chất lượng mặc dù có nhiều nội dung gấp, khó, đòi hỏi cần nhiều thời gian nghiên cứu,…

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác phối hợp và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban KTNS khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tổ chức ký Quy chế phối hợp với 04 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Việc ký kết nhằm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông tin, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác của các cơ quan./.

 

Hoàng Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.339
  Online: 151