Thời gian qua, HĐND quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc quận trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo linh hoạt, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo, HĐND quận tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Qua đó, xây dựng cơ quan dân cử vững mạnh toàn diện, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Tây Hồ khóa VI

Kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm của HĐND quận Tây Hồ thời gian qua, bước sang năm 2022, Thường trực HĐND Quận tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo khâu đột phá trong triển khai các chương trình công tác và đã đem lại hiệu quả rõ nét. Trọng tâm là đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao chất lượng khảo sát, giám sát; đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; coi trọng và đề cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND Quận trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, bám sát chỉ đạo của Quận ủy Tây Hồ về các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tình hình thực tế của địa phương, ngay từ những ngày đầu năm, Thường trực HĐND Quận đã xây dựng Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 18/01/2022 về công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND quận năm 2022; tổ chức triển khai, xin ý kiến đóng góp về giải pháp thực hiện Chương trình công tác năm tới các Ban, Tổ và đại biểu HĐND quận. Đồng thời, phối hợp với UBND-UBMTTQ Việt Nam quận tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa 03 cơ quan và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận giai đoạn 2021-2026.

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND quận duy trì phiên họp Thường trực HĐND ít nhất mỗi tháng một lần để họp bàn những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định của pháp luật giao cho Thường trực HĐND quận giải quyết.

Đặc biệt, Thường trực HĐND Quận đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Đề án số 17-ĐA/QU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Tây Hồ”.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND Quận đã đổi mới cách thức chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Theo đó, Thường trực HĐND Quận chỉ đạo tổ chức sớm hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp; phân công các cơ quan, đơn vị soạn thảo và các Ban của HĐND Quận phối hợp thẩm tra ngay từ quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; phát huy vai trò của chủ tọa trong điều hành linh hoạt các phiên họp và gợi mở các vấn đề để đại biểu HĐND Quận tham gia thảo luận, quyết định.  

“Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND Quận đó là chất lượng các nghị quyết được ban hành ngày càng được nâng lên. Với việc tổ chức thành công 03 kỳ họp từ đầu năm đến nay, HĐND Quận đã quyết nghị và ban hành 20 Nghị quyết, được thực tiễn khẳng định là đúng đắn, phù hợp và đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai hiệu quả” – đồng chí Lê Thị Thu Hằng chia sẻ. 

Không chỉ quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách mới, HĐND Quận còn kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nghị quyết để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của quản lý và phát triển của thực tiễn, đáng chú ý là các nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số dự án đầu tư công của quận Tây Hồ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn Quận; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Tây Hồ; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng ban hành Nghị quyết, HĐND Quận đã chú trọng thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát. Theo đó, Thường trực HĐND Quận đã chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát chung đảm bảo khoa học, đồng bộ, tránh trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng giám sát. Phương thức giám sát được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo để đánh giá toàn diện và sát thực; chú trọng phát huy vai trò của các tổ đại biểu HĐND Quận trong giám sát các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn ứng cử. Sau giám sát, đã kịp thời ban hành thông báo kết luận với các kiến nghị cụ thể để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND Quận. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của các đại biểu HĐND Quận tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật và có nhiều đổi mới. Các cuộc tiếp xúc cử tri thể hiện sự gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời nói cho dân nghe, dân hiểu; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND các cấp...

Về những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, HĐND Quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI và 06 chương trình công tác toàn khóa và các nhiệm vụ trọng tâm của Quận; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, HĐND Quận sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 17-ĐA/QU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị”. Tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của HĐND quận, quy chế thi đua đối với từng Ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND quận. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đốn đốc giải quyết theo quy định... 

“Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, HĐND Quận và các vị đại biểu HĐND Quận sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng Đảng bộ, quân, dân trong quận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân” – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.344
  Online: 7